سوابق علمی و مشارکتی

سوابق علمی عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی بررسی مسایل اقتصادی ایران برای بنگاه‌های اقتصادی به همراه ارائه جوایز شرکت‌های برتر و پیشروی ایران- ۱۳۸۸
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی-۱۳۹۳
دبیر علمی کنفرانس بین المللی استراتژی برند
عضو کمیته علمی کنفرانس سالانه بین المللی برند
عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس دانشجویان مدیریت ایران
عضو کمیته اجرایی انجمن علوم مدیریت ایران
سردبیر نشریه روئین و عضو هیات تحریریه مجله های مدیران فردا و مدیران پویا
نماینده سازمان مدیریت صنعتی در کمیسیون سیاستگذاری برند ایران در سال ۱۳۸۹
عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند ایران
طراح سوالات چندین دوره کنکور کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
نماینده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در کنفدراسیون صنعت ایران جهت ارائه پیشنهادات طرح اکوتا
عضویت در انجمنها و

کمیته‌­های مختلف

نام انجمن/ کمیته مدت همکاری
عضو کمیته بازرگانی کنفدراسیون صنعت ایران یک سال
عضو کمیته بازرگانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) یک سال
موسس انجمن مدیریت شهری در دانشگاه آزاد اسلامی سه سال
انجمن مدیریت منابع انسانی چهار سال
همایش‌ها گردهمایی بزرگ سالانه مدیران کشور-

بازانگاری مدیریت

۱۳۸۵ همایش‌های بین‌المللی

اجلاس سران

کنفرانس بین‌المللی برند ۱۳۸۶

۱۳۹۲

مرکز همایش‌های بین‌المللی

صدا و سیما

کنفرانس سالانه مدیریت ۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۹

مرکز همایشهای بین‌المللی

صدا و سیما

مرکز همایشهای بین‌المللی

برج میلاد

کنفرانس مدیریت رضایت و شکایات مشتریان ۱۳۸۶ مرکز همایشهای وزارت کار