روش تحقیق برای مدیران

فایلهای موجود در این محیط جهت بهره‌برداری مدیران و دانشجویان محترم در این سایت قرار داده شده است.

لطفاً چنانچه در هر نوشته، ارائه و فضایی از آن‌ها بهره‌برداری کردید، با ذکر منبع مربوطه باشد.

 

 

روش تحقیق برای مدیران RM
 بیان مسئله PS
محاسبه حجم نمونه SSC
 نحوه ارائه منابع Harvard System of Referencing Guide
نرخ پاسخگویی RR
نمونه تحقیق Sample