کتابها، مقالات و گزارش‌ها

کتاب‌ها

تالیف: کتاب ارزشیابی عملکرد شرکت‌ها: نگرش کاربردی- حاوی بانک جامع اطلاعاتی شاخص‌های عملکردی بازاریابی، منابع انسانی، مالی، تولید با همکاری خانم تمنا استاد و خانم طناز استاد- انتشارات: سینه سرخ‏. شابک: ۰-۶۷-۷۸۸۷-۹۶۴-۹۷۸

کتابخانه ملی                                                                خرید کتاب

ترجمه: کتاب بازاریابی استراتژیک: نگرش کاربردی- با همکاری آقای دکتر سید محمد اعرابی- عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- انتشارات: دفتر پژوهش های فرهنگی. شابک: ۷-۲۶۵-۳۷۹-۹۶۴-۹۷۸

کتابخانه ملی                                                               خرید کتاب

ترجمه: کتاب تئوری بازاریابی: رویکرد تاریخی-اجتماعی- با همکاری آقای دکتر سید محمد اعرابی – عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- انتشارات: مهکامه. شابک: ۸-۷۱-۲۸۲۷-۹۶۴-۹۷۸

کتابخانه ملی                                                               خرید کتاب

ترجمه: کتاب تئوری بازاریابی: تکامل و ارزیابی- با همکاری آقای دکتر سید محمد اعرابی – عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی- انتشارات: دفترپژوهش های فرهنگی. شابک: ۸-۲۹۷-۳۷۹-۹۶۴-۹۷۸

کتابخانه ملی                                                               خرید کتاب

نامزد یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد جمهوری اسلامی ایران

ترجمه: کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتها- با همکاری آقای محمد حسین جبل عاملی- انتشارات: سینه سرخ. شابک: ۹-۶۴-۷۸۸۷-۹۶۴-۹۷۸

 

 

 

مقالات

Antecedents and Outcomes of Brand Identification with Apple Products among Iranian Consumers (2020), Journal of Relationship Marketing

پدیده حاشیه نشینی: علل و راهبردها در ایران (۱۳۸۵) –  فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- سال ۵- شماره ۴ (پیاپی ۲۴).

سیاستگذاری ها و جایگاه آن در مدیریت توسعه شهری و روستایی– فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌نامه مدیریت و توسعه شهری- شماره ۱۱- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

آزادی، محمد (۱۳۸۹)، “نمادسازی رنگ‌ها در بازاریابی”، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ۱۶-۱۷.

آزادی، محمد (۱۳۹۲)، “مسوولیت اجتماعی بنگاه: هزینه یا سرمایه‌گذاری؟”، مجله مهرآفرین، شماره ۲۵، صص ۴۴-۴۵.

نمادسازی رنگ‌ها در بازاریابی (۱۳۸۸)- اولین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات.

معماری برند: چشم‌انداز تا ارزیابی (۱۳۹۲)- هشتمین کنفرانس بین‌المللی برند.

گزارش‌های علمی

مجله تدبیر (مجله سازمان مدیریت صنعتی):

مروری بر ساختار، توانایی‌ها و نقش‌های سازمانهای غیردولتی

تغییر بنیادی و عمیق

عرصه یادگیری در حوزه منابع انسانی

صنعت مشاوره مدیریت

یادگیری از طریق گفت و گو

سالهای پربار پیتر دراکر: اندیشمند برتر مدیریت

لیزینگ: پدیده ای نو

حضور صنایع در شهرها ؛ باید ها و نبایدها