هر گردی، گردو…

هر گردی، گردو نیست. همه برندها مشهورند ولی هر مشهوری برند نیست.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir