دارايي‌هاي نامشهود قراردادي

دارايي‌هاي نامشهود قراردادي عبارتند از:

  • توافق نامه هاي ليسانس،
  • قراردادهای تبليغات،
  • قراردادهاي احداث،
  • قراردادهاي مديريتي،
  • قراردادهاي تامين يا خدمات،
  • قراردادهاي ليزينگ و…

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir