رساله دکتری

 


Influence de la structure de stratégie de lancement sur le succès nouveaux produits: le casde l’industrie harmaceutique iranienne

En: Influence of Launching Strategy Structure on New Product Success: A Case of Iranian Pharmaceutical Industry

by: Mohammad Azadi            defended on 12-12-2011

                                          Gilles Roehrich           Serge Evraert                         

             Under the supervision of Gilles Roehrich       and       Serge Evraert              

                      Jean-Guy Degos

The jury president was Jean-Guy Degos

                             Benoît Demil                  Jean Fabrice Lebraty

              The reporters were    Benoît Demil              and           Jean Fabrice Lebraty

 

 

– وزارت تحقیق و آموزش عالی فرانسه- مرکز رساله های دکتری فرانسوی
French Ministry for Higher Education and Research

http://www.theses.fr

 

– انجمن بازاریابی فرانسه
Association Française du Marketing

http://www.afm-marketing.org

 

– مرکز اسناد و کتابخانه تحقیق و آموزش عالی کشور فرانسه
Système Universitaire de Documentation

http://www.sudoc.abes.fr

 

– دانشگاه بوردو فرانسه
Université de Bordeaux

http://babordplus.univ-bordeaux.fr

 

– مرکز کتاب گوگل

http://books.google.com

 

– کتابخانه جهانی OCLC

http://www.oclc.org

 

– آژانس کتابشناسی آموزش عالی فرانسه

Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur

http://www.sudoc.abes.fr

 

معرفی دانشگاه بوردو فرانسه:

The “Université de Bordeaux” (France) has a long-lasting university tradition dating back to 1441. It was newly established on the 1st of January 2014, following the merger of three universities: Université Bordeaux 1, Université Bordeaux Segalen and Université Bordeaux Montesquieu. Ranked among the top universities in France for the quality of its academic courses and research, it’s a multi-disciplinary, research-focused, international institution. The University of Bordeaux is the third largest university in France (based on the number of its students), with more than 50, 000 students, including almost 2, 000 PhD students and 6, 000 foreign students. It employs around 5, 600 staff members, of which nearly 3, 000 are academic and research staff

منبع: سایت دانشگاه های برتر جهان

        سایت دانشگاه بوردو فرانسه