مسیر برندسازی در کشور مطلوب است

مسیر برندسازی در کشور مطلوب است

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در بخش اول مراسم آقای دکتر محمد آزادی دبیر علمی کنفرانس ضمن خوش آمدگویی به همه حضار راجع به موضوع جایگاه برند در ایران و نقش اساسی برند در پسا تحریم با اجرای برجام نکاتی را ارایه کرده و مسیر برندسازی در کشور را خوب توصیف کردند. ایشان همچنین از در کنار هم گذاشتن دانشگاه و صنعت در یک کنفرانس علمی که در کشور کمتر دیده می شود، ابراز خوشحالی کردند؛ و این مسئله را برای توسعه صنعتی کشور یک گام مهم دانستند.

Brandconf02 (21)

در ادامه دکتر جرج نجم از اساتید دانشگاهی لبنان با موضوع “برندها و ارتباطات، یک روایت عاشقانه ” به عنوان اولین سخنران، مطالبی را در خصوص برندسازی و ارتباطات ارایه کردند، که در آن بیشتر به مسیله تحریک احساسات مشتری و مصرف کننده تأکید داشتند. وی ضمن ارایه تعریفی از برند، آن را با حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و حتی ورزشی مرتبط دانسته و اذعان کرد هر کدام از این حوزه ها برای به دست آوردن سود و مشتری از برند استفاده می کنند.

 

Brandconf02 (31)
دکتر نجم برند را یک قرارداد می داند که جنبه عرفی دارد که موجب حس وفاداری و علاقه مصرف کننده به محصول می شود. وی تأکید کرد امروزه ابعاد عاطفی و احساسی در تبلیغات بسیار مهم هستند و اساسا برند یک معادله بین منطق و احساسات مشتری محسوب می شود. ظهور برند در واقع به ارتباطات تبلیغاتی بر می گردد که نقش تعیین کننده ای در معرفی محصولات به جامعه دارند. دکتر جرج نجم برند را مانند جنگجویی می داند که باید از حوزه استحفاظی خودش مراقبت کند و بازارهای جدیدی را نیز تسخیر کند.

 

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران