ماه: جولای 2017

به دعوت انجمن سنگ ایران، دکتر محمد آزادی در اولین کنفرانس بین‌المللی سنگ ایران در خصوص راهکارهای توسعه صادرات ایران سخنرانی کرد

به دعوت انجمن سنگ ایران، دکتر محمد آزادی در اولین کنفرانس بین‌المللی سنگ ایران در خصوص راهکارهای توسعه صادرات ایران سخنرانی کرد

به دعوت انجمن سنگ ایران و با حضور مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امورخارجه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد آزادی در اولین کنفرانس بین‌المللی سنگ ایران در خصوص راهکارهایی برای توسعه صادرات سنگ ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.     در این همایش که با حضور بیش از 10 سخنران […]