ماه: می 2017

سخنرانی دکتر محمد آزادی در حوزه برند خدمات آموزشی در جمع مدیران ارشد کانون زبان ایران

سخنرانی دکتر محمد آزادی در حوزه برند خدمات آموزشی در جمع مدیران ارشد کانون زبان ایران

سخنرانی دکتر محمد آزادی در حوزه برند خدمات آموزشی در جمع مدیران ارشد کانون زبان ایران   کانون زبان ایران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران و خاورمیانه (انجمن روابط ایران و آمریکا) که زمان تاسیس آن یه سال 1304 بر می گردد، طی دعوتی رسمی از آقای دکتر محمد […]