ماه: مارس 2017

بازاریابی و مشتری مداری تار و پود برند هستند/گفتگوی اختصاصی اعتبار امروز با دکتر محمد آزادی

بازاریابی و مشتری مداری تار و پود برند هستند/گفتگوی اختصاصی اعتبار امروز با دکتر محمد آزادی

بازاریابی و مشتری مداری تار و پود برند هستند/گفتگوی اختصاصی اعتبار امروز با دکتر محمد آزادی گفت و گو: آوا گودرزی   محمد آزادی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی که بازاریابی و برند تدریس می کنند معتقد است: مهمترین عامل در برندسازی که در بازارهای سنتی ایران نیز به آن بسیار توجه شده است، تعهد […]