ماه: اکتبر 2016

طی حکمی دکتر محمد آزادی به عضویت “كارگروه مسئوليت اجتماعي شركتها دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا” منصوب شد.

طی حکمی دکتر محمد آزادی به عضویت “كارگروه مسئوليت اجتماعي شركتها دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا” منصوب شد.

پيرو تشكيل كارگروه مسئوليت اجتماعي شركتها در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا، طي حكمي دكتر محمد آزادي، به عضويت در هيات علمي اين گروه منصوب گرديد. برنامه اين كارگروه، بررسي راهكارهاي همكاري بيشتر بخش خصوصي با حاكميت در حوزه مسئوليت اجتماعي، كاهش مسايل اجتماعي و برنامه‌هاي مسئوليت اجتماعي شركتها، تصميم‌سازي و انتشار دانش براي […]