ماه: آگوست 2016

جذابیتی که عامل ثبات رشد نیست/بررسی فعالیت‌های ارتباطی برند نوتلابار

جذابیتی که عامل ثبات رشد نیست/بررسی فعالیت‌های ارتباطی برند نوتلابار

بررسی فعالیت‌های ارتباطی برند نوتلابار در گفت وگو با دکتر محمد آزادی / جذابیتی که عامل ثبات رشد نیست هنگامی که نخستین شعبه نوتلابار در اندرزگو افتتاح شد، شاید کسی فکر نمی کرد که این برند بتواند ظرف مدت دو سال حدود 30 شعبه  دیگر خود را راه اندازی کند و در حال حاضر نیز […]