ماه: ژوئن 2016

کفایت سرمایه بانکی، شکاف اساسی با استانداردهای جهانی

کفایت سرمایه بانکی، شکاف اساسی با استانداردهای جهانی

کفایت سرمایه بانکی، شکاف اساسی با استانداردهای جهانی دکتر محمد آزادی-عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران سرمایه کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎسبیﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎی […]

آیا تیم اقتصادی دولت موفق خواهد شد؟

آیا تیم اقتصادی دولت موفق خواهد شد؟

آیا تیم اقتصادی دولت موفق خواهد شد؟ دکتر محمد آزادی تغییر پارادایم اقتصادی ایران، از رشد اقتصادی بر مبنای تورم بالا، در حال حرکت به رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری برنامه‌ریزی شده است. در این سیاستگذاری بایستی عواملی اساسی و مهمی را مدنظر قرار داد؛ از جمله اینکه بیش از ۷۸ سال است که کشور […]

تبلیغات: ایده تا عمل

تبلیغات: ایده تا عمل نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران معرفی توانمندی‌ها در بازار، یک ضرورت اساسی است و این ضرورت در زمانی که بازارها کوچکتر و رقابتها شدیدتر می‌شود، بیشتر احساس شده و نمایان می‌شود. تحقیقات نشان می دهد که تاثیرات یک تبلیغ خوب در کوتاه مدت، معادل دوبرابر […]