ماه: آوریل 2016

کودک و برند

کودک و برند نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران به تازگی تحقیقاتی در دانشگاه میشیگان انجام شده که نشان می‌دهد که کودکان پیش دبستانی دارای هوشیاری و آگاهی به برند هستند. بچه‌ها حتی در سه سالگی تحت تاثیر فشارهای اجتماعی و درک مصرف برندهای خاص قرار می‌گیرند. این درحالی است […]

آسیب‌شناسی برندسازی در ایران

آسیب‌شناسی برندسازی در ایران نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران هر چند که پیشینه علمی موضوع برند از ایران آغاز نشده، ولی با نگاهی به تمدن ایرانیان، مشاهده می‌شود که نقشی اساسی در این موضوع داشته‌اند. با نگاهی به بازارهای سنتی ایران، اهمیت واژگانی همچون منحصر به فرد بودن چه […]

برندسازی و اقتصاد مقاومتی

برندسازی و اقتصاد مقاومتی نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران اقتصاد مقاومتی را می‌توان رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور در نظر گرفت که منفعل نیست و در مقابلِ اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی کرده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس […]

نظامهای وفادارسازی در سیستمهای اقتصادی-اجتماعی

نظامهای وفادارسازی در سیستمهای اقتصادی- اجتماعی نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی/ مشاور بازاریابی و برند صنعت بانکداری   انسان موجودی است اقتصادی- اجتماعی که همواره در تصمیمات و رفتارهای خود این دو مفهوم را دنبال می‌کند. از بعد اقتصادی، سعی در رفع نیازهای اقتصادی و بهبود شرایط خود دارد و […]

راهکارهایی برای جهانی شدن برندهای ایرانی: برند صادراتی

راهکارهایی برای جهانی شدن برندهای ایرانی برند صادراتی نویسندگان: دکتر محمد آزادی مهندس تمنا استادمحمدعلی جهانی شدن موجب افزایش شدت رقابت در بازارها و افزایش ریسک معرفی محصولات جدید شده است.بدون تردید لازمه موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی، پذیرش محصولات شرکت‌ها توسط مشتریان در بازارهای مقصد است. جهانی‌شدن سریع بازارها، رشد بی‌سابقه‌ تجارت جهانی را در […]