ماه: مارس 2016

تأثیرات کاهش سود بانکی بر استراتژی‌های بازاریابی بانک‌ها

تأثیرات کاهش سود بانکی بر استراتژی‌های بازاریابی بانک‌ها خداحافظی با روش‌های سنتی بازاریابی چندی پیش خبری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش رسید. این موضوع از نگاه بازاریابی قطعاً بانک‌های ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. با توجه به اینکه بانک‌های ایرانی در چند سال گذشته همواره روی سود دادن […]