ماه: ژوئن 2015

گزارش «فرصت امروز» از پیشنهاد مدلی برای معماری برند سلامت

گزارش «فرصت امروز» از پیشنهاد مدلی برای معماری برند سلامت

گزارش «فرصت امروز» از پیشنهاد مدلی برای معماری برند سلامت مدلی که اعتبار می‌آورد به جرات می‌توان گفت کمتر شرکت‌ دارویی ایرانی روی مقوله برندینگ خود سرمایه‌گذاری و اقداماتی را انجام داده و معمولا این تولیدکنندگان دارو در ساختار سازمانی خود حتی واحد‌های بازاریابی و تحقیقات بازاری را ندارند که در زمینه بازاریابی و برندینگ […]