ماه: می 2015

گزارش «فرصت امروز» درباره معماری برند سلامت در ایران

گزارش «فرصت امروز» درباره معماری برند سلامت در ایران صنعت دارو با مدل‌های کسب‌و‌کار آشنا نیست معماری برند سیستم یکپارچه‌ای است که می‌تواند دارای استراتژی‌های مختلفی باشد. به‌طور مثال، نام شرکت برای تمام محصولات و خدمات شرکت مورداستفاده قرار گیرد؛ سیستم پشتیبانی یا حمایتی که در آن تمام برندهای زیرمجموعه، به‌وسیله لینک‌های شفاهی یا تصویری […]

گفت وگو«فرصت امروز» با دکتر محمد آزادی، عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران

گفت وگو«فرصت امروز» با دکتر محمد آزادی، عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران

گفت‌وگوی «فرصت امروز» با دکتر محمد آزادی، عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران معماری برند؛ فرصتی برای بازی برد-برد معماری برند بخش مهمی از برنامه‌ریزی برای برندسازی است تا تشخیص دهیم که چگونه برند در طول زمان شکل می‌گیرد. نیاز به معماری برند بیشتر زمانی حس می‌شود که برنامه‌ای برای ساخت چند برند وجود […]