ماه: آوریل 2015

دکتر محمد آزادی به عنوان عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

دکتر محمد آزادی به عنوان عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.   با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران مسوولیت حاکمیتی و ملی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی و اجرای برنامه‌های راهبردی جهت تبیین و توسعه فرهنگ برند در کشور را بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران داراست، […]