ماه: آگوست 2014

کنفرانس بین المللی استراتژی برند با حضور ۱۰ کشور برگزار می شود

دبیر علمی کنفرانس، مشاور و استاد حوزه برندسازی گفت: این کنفرانس با هدف فراهم کردن زمینه‌ای برای مشارکت و تعامل دانشگران، پژوهشگران، متخصصین، مشاورین و مدیران حوزه برند و برندسازی، مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها، سازمانها و شرکت‌های دولتی و خصوصی، مراکز و نهادها، مراجع قانو‌ن‌گذاری، انجمنها و تشکلهای حوزه برند و همچنین معرفی تجارب ملی […]