ماه: ژوئن 2014

دکتر محمد آزادی به عنوان دبیرعلمی اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند معرفی شد

دبیر علمی اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند معرفی شد. به گزارش دبیرخانه کنفرانس، آقای دکتر محمد آزادی، استاد، محقق و مشاور ارشد برند و بازاریابی به عنوان دبیر علمی اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند انتخاب و معرفی گردید.   منبع: http://brandconf.ir/fa/news.php?rid=5