طی حکمی دکتر محمد آزادی به عنوان “دبیر کمیته علمی انتخاب برندهای برتر ایران” در سال ۱۳۹۴ منصوب شد.

دکتر محمد آزادی به عنوان “دبیر کمیته علمی انتخاب برندهای برتر ایران در سال ۱۳۹۴” منصوب شد.

  طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولی اله افخمی، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران،دکتر محمد آزادی به عنوان “دبیر کمیته علمی انتخاب برندهای برتر ایران در سال ۱۳۹۴” منصوب شد. در این حکم آمده است:

 

TPO-Hokm2

جناب آقای دکتر محمد آزادی

مشاور و مدرس محترم در حوزه برند

با سلام،

بدینوسیله با توجه به سوابق علمی و تجربیات جنابعالی در زمینه برند، به موجب این حکم به عنوان “دبیر کمیته علمی انتخاب برندهای برتر سال ۱۳۹۴” منصوب می گردید. امید است با حضور فعال و اثربخش خود در این کمیته موجبات ارتقاء جایگاه برند و تعالی برندهای ملی را فراهم نمائید.

 

ولی ا… افخمی

۹۴/۶/۸