پایان‌نامه‌های دانشجویی

پایان نامه های دانشجویی

 1. طراحی سیستم ارزیابی میزان خلاقیت تبلیغات (مورد کاوی: بانک ملت)، پایان نامه، کارشناسی ارشد بازاریابی الکترونیک، ۱۳۹۰، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: محمد رضا رستمی ­راد. دفاع شده.
 2. اندازه ­گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری بر اساس مدل آکر، پایان نامه، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۰، استاد مشاور: دکتر محمد آزادی، دانشجو: فریبا خاک­زاد. دفاع شده.
 3. ارزیابی تأثیر ارزش برند بر رفتار خرید مشتریان: مقایسه بین انواع مختلف محصولات (مورد کاوی: شرکتهای گلوبال برند تویز، مینو و رایورز)، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۱، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: تمنا استاد. دفاع شده.
 4. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر پولشویی و ارائه راهکارهای مناسب، پایان نامه، کارشناسی ارشد بازاریابی الکترونیک، ۱۳۹۱، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجویان: محمد میری و مرجان مقدم. دفاع شده.
 5. بررسی تاثیر انواع سبک‌های مدیریت بر ارزش ویژه برند مجتمع‌های تجاری، پایان نامه، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۲، استاد مشاور: دکتر محمد آزادی، دانشجو: احمد کریم نیا. دفاع شده.
 6. بررسی تاثیر گرایشات بازاریابی بر ارزش برند (مورد کاوی بانک  انصار)، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۲، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجویان: سید حمید خالقی، سید کاظم میربابایی ستار. دفاع شده.
 7. اندازه ­گیری ارزش ویژه برند (مورد کاوی: بانک ملت)، پایان نامه، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۱، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: آیت حسینی. در مرحله تدوین.
 8. شناسایی و تبیین استراتژیهای موثر در برندسازی بر مبنای مدل تحلیل معماری برند (B.A.M) (موردکاوی: صنعت داروسازی ایران)، پایان نامه، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۲، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجویان: حسین صدری افشار و حامد عربیان. دفاع شده.
 9. بررسی و انتخاب استراتژی های مناسب بازاریابی در بازار فرآورده های غذایی (مورد کاوی: گروه محصولات سس شرکت گرین فیلد)، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۲، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: احمدرضا معماریان. در مرحله تدوین.
 10. بررسی تأثیر هویت سازی برند بر قصد خرید (موردکاوی: شرکت Apple)، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۳، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: رضا فضلی صالحی. دفاع شده.
 11. تاثیر تجربه مشتری بر ارزش ویژه برند (موردکاوی: شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی اتاق عمل)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۳، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: عباس دهقانی. دفاع شده.
 12. مطالعه ابعاد تجربه رفتار مصرف کننده (موردکاوی: شرکت تولیدی اطلس چوب پرشین)، کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک، ۱۳۹۳، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: سید علی کهندانی. دفاع شده.
 13. ارائه الگوی اندازه گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا)، کارشناسی ارشد مدیریت صنعت خودرو، ۱۳۹۴، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجویان: مزدک زرین بخش و محمد جواد حق نظر. در مرحله تدوین.
 14. ارزیابی ارزش ویژه یک برند لوکس (موردکاوی: شرکت Rosenthal)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۴، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: مهدیار زرگر جواهری. دفاع شده.
 15. بررسی و تعیین رابطه بین گزاره ارزش و مولفه های پیوستار ارتباطی در بازارهای صنعتی (موردکاوی: شرکت فراکاران تجهیز کالا)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۴، استاد مشاور: دکتر محمد آزادی، دانشجو: فاطمه حاجی محمد. دفاع شده.
 16. ارزیابی هویت برند (موردکاوی: شرکت افرند اطلس- برند DIO)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۴، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: کمیل خسروی امیری. دفاع شده.
 17. تجربه برند در بازار صنعتی برق ایران(موردکاوی: شرکت زیمنس و فاراتل)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۵، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: سوده نعمتی. دفاع شده.
 18. نقش مدیریت تجربه مشتری (CEM) در جایگاه برند خرده فروشی‌ها (مطالعه موردی: برند فروشگاه‌های شهر کتاب)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۵، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: ویدا مختاری. دفاع شده.
 19. بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر رفتار خريدار (موردکاوي: شرکت همراه اول استان البرز)، دکتری مدیریت اجرایی، ۱۳۹۵، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: ایرج اسدالهی. دفاع شده.
 20. تاثير ارزش ويژه برند بر وفاداری مشتریان (موردکاوي: گروه خودروسازی بهمن)، دکتری مدیریت اجرایی، ۱۳۹۵، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: بابک سعیدی. دفاع شده.
 21. ارائه مدل شهرت سازمانی برای صنعت بازرسی‌های مهندسی (موردکاوی: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران-ISQI)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۶،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: بیژن عموشاهی. دفاع شده.
 22. تاثیر بکارگیری استراتژی برندسازی عوامل (Ingredient Branding) بر تصمیم خریدار نهایی (موردکاوی: پروژه‌های هوشمندسازی ساختمان، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۶،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: آلبرت کانون حصاری. دفاع شده.
 23. بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری برند در ایران (مطالعه موردی: برند کاله)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۶،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو:کبری رفیعی. دفاع شده.
 24. بررسی ابعاد تاثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری برند در کسب و کارهای اینترنتی ایران،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۶،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجویان: ساجد هژبری، جعفر برخی. دفاع شده.
 25. تاثیر تعدیل کنندگی درگیری ذهن مشتری بر رابطه بین وفاداری و تصویر ذهنی برند (موردکاوی: سازمان مدیریت صنعتی)،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: مسعود رجبی. در دفاع شده.
 26.  بررسی تاثیر ارزش درک شده برند بر قصد خرید مجدد (مورد کاوی: برند اکتیو)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: محمد امین محامدپور. دفاع شده.
 27.  بررسی تاثیر گرایشات کارآفرین بر عملکرد بازار (موردکاوی: برند تجاری صبا باتری)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: محسن شاه محمدی فلاح. در مرحله تدوین.
 28. ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات اینترنتی ادراک شده بر قصد استفاده از خدمات اینترنتی (مورد کاوی: بانک اقتصاد نوین)، مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: حامد کوثری. دفاع شده.
 29. بررسی تاثیر شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده (مورد کاوی: برند نستله)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: سروش عبداله زاده. دفاع شده.
 30.  بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی آنلاین بر قصد خرید مشتریان (موردکاوی: مقایسه تطبیقی خرید آنلاین شرکت های دالاهو و مارکوپولو)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: سمانه غفوری. دفاع شده.
 31. بررسی تاثیر رضایت مشتری بر هواداری برند (موردکاوی: برند دنیلی) ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو:.ستاره عباسیان. دفاع شده.
 32. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری‌سازی محصولات جدید در صنعت خودروسازی (موردکاوی: شرکت نگین خودرو) ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: نرگس اژدری. دفاع شده.
 33. بررسی تاثیر رفتار برنامه‌ریزی شده مصرف‌کننده بر رفتار خرید مصرف کننده سبز (موردکاوی: بررسی شیشه شیرهای کودکان با برچسب فاقد بیسفول آ) ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷،استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: مینا حیدری، دفاع شده.
 34. طراحی مدل و ارائه الگو رفتار مصرف‌کننده دیجیتال مبتنی بر تصمیم‌گیری خرید (موردکاوی: شرکت مخابرات ایران)، دکتری مدیریت اجرایی، 1398، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: علیرضا طیبی نیارکی، دفاع شده. 
 35. بررسی اثر تبلیغات بر پاسخ و وفاداری مصرف‌کنندگان (موردکاوی: تبلیغات شرکت ال جی)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، 1398، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: عادل آل آقا، دفاع شده.
 36. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت تجربه مشتریان بر وفاداری آنها (موردکاوی: برند آرتلاین)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۹، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: مریم کیا، دفاع شده.
 37. بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر قصد خرید مجدد در خرده فروشی آنلاین (موردکاوی: فروشگاه اینترنتی خانومی) ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، ۱۳۹۹، استاد راهنما: دکتر محمد آزادی، دانشجو: سارا علی میرسالاری، دفاع شده.
 38. شناسایی و تحلیل ریسک های زنجیره تامین فولاد (مورد کاوی : شرکت فولاد کاوه جنوب کیش)، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، ۱۴۰۰، استاد مشاور: دکتر محمد آزادی، دانشجو: محسن حمیدی نژاد، در حال تدوین.

          و ناظر بیش از ده پایان نامه و رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری