تبلیغات مقطعی منجر به برندسازی نمی شود

تبلیغات مقطعی منجر به برندسازی نمی شود

دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند با اعلام این خبر که مرکز برند اسلامی به زودی ایجاد می شود افزود: موضوعاتی مانند روابط عمومی و تبلیغات اگر با نگاه مقطعی پیگیری شود منجر به برندسازی نخواهد شد و به جز خالی شدن جیب صنعت گر یا تولید کننده نتایج خوشایند دیگری به همراه نخواهد داشت.

به گزارش صبای سلامت، محمد آزادی در مراسم دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های امروز کشور آن است که تعامل با دنیا نیازمند زیرساخت هایی است که یکی از آنها موضوع بازارها و برندسازی است.
وی افزود: نگاه علمی و مشارکت حداکثری موضوع نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی برند بود و در این راستا مباحث مرتبط مورد پیگیری قرار گرفت.
ازادی عنوان کرد:  یکی از دغدغه های امروز دانشگاه این است که کنفرانس ها تنها با نگاه اقتصادی صرف برگزار می شوند در حالیکه موضوعات اساسی کشور که در کنفرانس هایی از این دست مورد بحث و بررسی واقع می شوند نباید تنها با نگاه صرف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی افزود: می توان به صنعت کشور این پیام را داد که می توان با نگاه علمی به موضوع برند نگاه کرد.
وی در ادامه از مصوبه ای که در شهریورماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است خبر داد و افزود: با این مصوبه موضوع برند به طور رسمی به ادبیات اقتصادی کشور افزوده شده تا بتوان به طور جدی در همه حوزه ها در این بحث فعال کرد.
دبیرعلمی دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند بیان کرد: در سال آینده کنفرانس برندهای برتر کشور برگزار می شود و از سوی دیگر مرکز فناوری و تکنولوژی کشورهای اسلامی نیز تصمیم به آن گرفته است که مرکز برند اسلامی را ایجاد کند تا با کمک اساتید دانشگاه مجموعه تصمیمات مرکز برند اسلامی در ۵۷ کشور اسلامی اجرا شود.

 منبع: صبای سلامت