تقدیر از دکتر محمد آزادی: تئوری بازاریابی تکامل و ارزیابی، نامزد جشنواره یازدهم کتابهای آموزشی رشد

یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد در حالی به کار خود پایان داد که محمد ناصری، دبیر جشنواره با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۵۳۷ عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده، اعلام کرد: از این تعداد، ۲۸۵ عنوان برای کسب مقام برگزیده و تقدیری با یکدیگر رقابت کردند. ۴۲۲ ناشر سهیم بودند و ۱۰۲ داور در ۳۲ گروه کتابها را داوری کردند.

 

Roshdloh

 

اعلام اسامی کامل نامزدهای گروه‌های سی و دو گانه داوری جشنواره یازدهم