دعوت و حضور در همایش روز ملی صادرات

حضور در همایش روز ملی صادرات به دعوت یکی از بهترین مدیران دولتی ایران

جناب آقای مهندس افخمی راد -معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه

در این همایش هر ساله از شرکتهای برتر صادرکننده از سوی مقامات ارشد دولتی ایران تقدیر می گردد که این برنامه را سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می کند.

امروز آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور

آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ایران

و معاونین محترم ایشان، روسای و اعضای محترم اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان حضور داشتند.

همایش روز ملی صادرات

 

منبع: خبرگزاری مهر