روز پژوهش-مصاحبه شبکه خبر: برند ملی و اقتصاد مقاومتی-دانشگاه علامه طباطبایی

مصاحبه شبکه خبر

روز پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی

برندسازی، برند ملی و اقتصاد مقاومتی

سه شنبه ١٣٩٣/٠٩/٢۵