سخنرانی دکتر محمد آزادی در هشتمین کنفرانس بین المللی برند

سخنرانی دکتر محّمد آزادی در پانل برند ملی در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ با موضوع معماری برند چشم‌انداز تا ارزیابی در سالن اصلی کنفرانس برگزار گردید و بنا به درخواست مدعوین فایل این سخنرانی بر روی سایت جهت دانلود قرار گرفت.

دریافت فایل سخنرانیBA Final