کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی-۱۳۹۳

کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

???????????????????????????????

دکتر محمد آزادی در این کنفرانس که در روز سوم اسفندماه برگزار گردید، سخنرانی با عنوان “ارائه تجربیات در خصوص جایگاه تحقیقات بازاریابی در معماری برند سازمانها” داشتند و در پنلی ویژه تحقیقات حوزه برند و ارزش ویژه برند به بررسی و تحلیل مقالات ارائه شده پرداختند.

 

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????