دکتر محمد آزادی به عنوان عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

دکتر محمد آزادی به عنوان عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

 

با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران مسوولیت حاکمیتی و ملی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی و اجرای برنامه‌های راهبردی جهت تبیین و توسعه فرهنگ برند در کشور را بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران داراست، طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولی اله افخمی، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی و رییس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران، دکتر محمد آزادی به عنوان عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد. در این حکم آمده است:

 

TPO-Hokm

جناب آقای دکتر محمد آزادی

بدینوسیله با توجه به سوابق علمی و تجربیات جنابعالی در زمینه برند، به موجب این حکم به عنوان “عضو مشورتی کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران” منصوب می‌گردید. امید است با حضور فعال و اثربخش خود در این کمیته به ارتقاء جایگاه برند و تعالی برندهای ایرانی و ملی کمک نمایید. توفیق روز افزون شما را در انجام این وظیفه خطیر از خداوند متعال مسئلت دارم.

ولی اله افخمی

همچنین ایشان در نامه دیگری ضمن تبریک سال نو از تلاشهای دکتر محمد آزادی در ارائه مشاوره به کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۳ قدردانی کرده اند.

 

TPO-Taghdir