کنفرانس فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان برگزار شد.

کنفرانس فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان  در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است. در نشست دوم این کنفرانس که با عنوان ابعاد سازو کارهای جدید در ارزش افزایی قناوری سلامت برگزار گردید، آقای دکتر محمد آزادی به همراه آقای دکتر حسین وطن پور، رییس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس پنل، آقای دکتر ناصر محمدی، مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه پرشین داروی البرز، عضو موظف هیات مدیره و معاون تحقیق و توسعه کسب و کار شرکت دارویی برکت و مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاورین ایده ناب ویژن و آقای دکتر علی علیزاده، مدیر گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مدلهای اقتصادی، سرمایه فکری و برندسازی در صنعت سلامت و بیمارستانی به ایراد سخنرانی و هم اندیشی پرداختند. عنوان سخنرانی آقای دکتر آزادی، برندسازی در خدمات مبتنی بر فناوری بود.

 

???????????????????????????????

??????????????????????????????? hbi