دکتر محمد آزادی به عنوان مدیر علمی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی سازمان مدیریت صنعتی معرفی شد.

دکتر محمد آزادی به عنوان مدیر علمی دوره  کارشناسی مدیریت بازرگانی سازمان مدیریت صنعتی معرفی شد. هدف این دوره آموزشی تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره وارد بازار کار گردیده و توانائی لازم برای انجام فعالیت‌ها در زمینه بازرگانی را در شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتی، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامین کنند.

 

 

add222

 

http://www.imi.ir/DepartmentOfEducation/SitePages/MiyanModat/SupplmentaryCommercialManagment.aspx