کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند همراستا با چشم‌انداز کلان ایران و نیاز به توسعه کشور است

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، آقای دکتر محمد آزادی، دبیر علمی کنفرانس؛ حضور بیش از 40 نفر از برترین اعضای هیات علمی دانشگاههای بزرگ کشور، در یک رویداد علمی در ایران و توجه به موضوع علم و تحقیق به عنوان مهمترین مبنا در حوزه برندسازی و مدیریت برند را از ویژگی‌های خاص این کنفرانس دانست و اذعان داشت که این کنفرانس همراستا با چشم انداز کلان ایران و نیاز به توسعه کشور، بر آن است که نقش سازنده دانشگاه در ترویج نگرش علمی به حوزه های مختلف مدیریت از جمله برند را مشخص سازد. این نکته حائز اهمیت است که هر کجا که نگاه و تخصص علمی و دانشگاهیان حضور داشته‌اند، نه تنها ضعفی مشاهده نشده، بلکه اثرات ارزشمند آن نصیب صنعت و کشور نیز شده است. اگر ما امروز برندهای جهانی نداریم و یا “برند” واژه ای است که به جای “شهرت” از آن استفاده می‌شود، مشکلی است که به دلیل کم توجهی به مبناهای علمی و دانشگاهها در حوزه برند، در پیشبرد صنعت برند در کشور به وجود آمده است.

در این کنفرانس، کمیته ای متشکل از اعضای هیات علمی  بیش از 18 دانشگاه بزرگ کشور در رشته‌های بازرگانی، بازاریابی و تبلیغات، علوم اجتماعی و روابط عمومی، حقوق مالکیت معنوی و اقتصاد حضور دارند و هدایت علمی کنفرانس را برعهده خواهند داشت که حضور اساتید از رشته های مختلف در کنار هم، به دلیل ابعاد گسترده حوزه برند، از دیگر ویژگیهای این رویداد علمی کشور است.

 

منبع:

http://brandconf.ir/fa/news.php?rid=29