ماه: مارس 2014

سخنرانی دکتر محمد آزادی در هشتمین کنفرانس بین المللی برند

سخنرانی دکتر محّمد آزادی در پانل برند ملی در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ با موضوع معماری برند چشم‌انداز تا ارزیابی در سالن اصلی کنفرانس برگزار گردید و بنا به درخواست مدعوین فایل این سخنرانی بر روی سایت جهت دانلود قرار گرفت. دریافت فایل سخنرانیBA Final