دکتر محمد آزادی در کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی: تحقیقات بازاریابی در جهت برندسازی با رویکرد بازار رقابتی (پساتحریم)

دکتر محمد آزادی در کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی: تحقیقات بازاریابی در جهت برندسازی با رویکرد بازار رقابتی (پساتحریم)

header

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی به عنوان یکی از رخدادهای با اهمیت در حوزه مدیریت و بازاریابی کشور، با حضور و مشارکت مدیران و کارشناسان وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و اساتید برجسته و اصحاب خرد و تدبیر در حوزه بازاریابی در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران برگزار گردید.

در این کنفرانس آقای دکتر محمد آزادی سخنرانی تحت عنوان “تحقیقات بازاریابی در جهت برندسازی: با رویکرد بازار رقابتی (پساتحریم)” ایراد کردند و به اهمیت تحقیقات بازاریابی در فرآیند توسعه برند و به طور خاص استراتژی فرانچایز پرداختند.

marketingResearchconf2 (1)

marketingResearchconf2 (2)همچنین ایشان در نشستهای تخصصی این کنفرانس ملی با حضور آقای دکتر علیرضا حدادیان (عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) و آقای دکتر بلوریان تهرانی (عضو محترم هیات علمی دانشگاه مازندران) به تبیین جایگاه تحقیقات بازاریابی برای شرکتها و به طور خاص، تببین و تدوین استراتژی های رقابتی پرداختند.

marketingResearchconf2 (4)